Puszcza Augustowska i otaczające Augustów wody nadają miastu specyficzny mikroklimat, który stwarza idealne warunki do leczenia:

  • zwalczania chorób dróg oddechowych,
  • chorób ortopedyczno – urazowych,
  • chorób reumatologicznych,
  • chorób naczyń obwodowych ,
  • osteoporozy,
  • nerwicy,
  • podnoszenia odporności ogólnej.

Gmina Miasto Augustów