Szpitalna 5, Borne Sulinowo

Jesteśmy Zespołem, który pracuje interdyscyplinarnie. Wymagamy od siebie nie tylko umiejętności w swoich dziedzinach, ale również umiejętności wnoszenia wkładu do wysiłku całego Zespołu na rzecz Osoby chorej. Prowadzona przez nas rehabilitacja oparta jest na wizji człowieka, którą wskazywał nam nasz Patron Jan Paweł II. Jest to zawsze spotkanie dwóch osób, jednej chcącej nieść pomoc i drugiej tej pomocy potrzebującej. Spotkanie z Państwem ubogaca nas i daje siły do realizowania naszego powołania.