Jest to system terapii i profilaktyki zespołów bólowych narządu ruchu. Polega on na dokładnym i indywidualnym doborze ćwiczeń rozluźniających lub wzmacniających mięśnie oraz edukacji pacjentów do samodzielnego ich wykonania po powrocie do domu. Dokładne i systematyczne stosowanie ćwiczeń ujętych w programie autoterapii zapobiega nawrotom dolegliwości.