wziewania aerosoli zawierających jony chlorkowo-sodowe. Aerozol wytwarzany jest za pomocą systemu pneumatycznego w układzie dysz Bergssona. Działając na drzewo oskrzelowe i płuca poprawia sprawność układu oddechowego.