kolejna modyfikacja aplikowania promieniowania laserowego za pomocą sondy lasera w kształcie końcówki prysznica. W schorzeniach, gdy nie można dokładnie określić punktów, w  których zastosowanie lasera będzie najefektywniejsze, lub gdy tych punktów jest za dużo (np. w  przypadku bólu rozlanego, obejmującego dużą okolicę), można zastosować specjalną sondę prysznicową, która pozwala na objęcie zabiegiem większego obszaru.