Lecznicze wody termalne: słabozmineralizowane, fluorkowo-krzemowe, termalne (temperatura dochodzi do 87st. °C)

Właściwości:

  • silnie rozgrzewa
  • zapobiega krystalizacji kwasu moczowego i tworzeniu kamieni nerkowych
  • zwiększa mikcję i diurezę
  • zwiększa mineralizację kości
  • działa antybakteryjne
  • zapobiega próchnicy zębów
  • obniża poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi (w sferze badań)

Charakterystyka źródeł


Ze względu na pochodzenie, wody ze złoża “Cieplice” są wodami infiltracyjnymi o zróżnicowanym wieku od 16-22 tys. lat.
Są to wody:

  • słabozmineralizowane (mineralizacja jest niższa od 1000 mg/dm3)
  • fluorkowo – krzemowe (zawartość fluoru wynosi od 3 -13 mg/dm3, a ilość krzemionki pod postacią kwasu metakrzemowego dochodzi do 126  mg/dm3)
  • termalne (w ujęciach płytkich temperatura dochodzi do 37 °C, natomiast w odwiertach głębokich  temperatura sięga nawet do 87 °C.

Cieplickie złoża są najgorętszymi źródłami w Polsce.

Skład mineralny wód leczniczych:

KATIONY:
Sodowy Na+
Potasowy K+
Litowy Li+
Wapniowy Ca 2+
Magnezowy Mg 2+
ANIONY:
Fluorkowy F
Chlorowy Cl
Siarczanowy SO42-
Wodorowęglanowy HCO3

Efekty lecznicze


Na terenie Cieplic występują wody termalne, słabo zmineralizowane, fluorkowo-krzemowe. Do wszystkich zabiegów związanych z wodą (ćwiczenia w basenie, kąpiele mineralne, kąpiele perełkowe, hydromasaże, tusze, kąpiele wirowe, masaże podwodne, inhalacje i inne) wykorzystuje się wyłącznie wody leczniczo-termalne, co podwyższa skuteczność kuracji. Tak szerokie zastosowanie wód leczniczo-termalnych wyróżnia Cieplickie Uzdrowisko spośród innych polskich zdrojów. Cieplickie wody działają rozgrzewająco nie tylko na skórę, ale także na głębiej położone naczynia krwionośne. Powoduje to rozszerzenie naczyń i przekrwienie narządów wewnętrznych.
Wszystkie zabiegi z zakresu wodolecznictwa wykonywane są na bazie leczniczej wody termalnej.