Nowy Dwór 61, Nowy Dwór

Klinika zajmuje się usprawniającym leczeniem stanów związanych ze schorzeniami kręgosłupa, narządu ruchu oraz schorzeń neurologicznych. Ośrodek prowadzi intensywne turnusy rehabilitacyjne oraz konsultacje z dziedziny: neurochirurgii, neurologii, ortopedii, rehabilitacji i psychologii. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne (programy lecznicze). Można do nas przyjechać na 10 lub 13-dniowy turnus leczniczy, z noclegami lub bez. Wszystkie turnusy mają bogaty program zabiegowy ale też wspierający proces leczenia: rekreacyjno- wypoczynkowy.