Pakiet dedykowany jest pacjentom po udarach niedokrwiennych mózgu i tzw. „wylewach”, urazach czaszkowo-mózgowych, z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie, z neuropatiami oraz po uszkodzeniach rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych. Rehabilitacja przywraca sprawności, zdolności do normalnego, codziennego funkcjonowania, poprawia czynności poznawcze, sprawność ruchową, zdolność samoobsługi, skraca czas niezbędny do powrotu do aktywności zawodowej. Poprawia funkcjonowanie jako członek rodziny i społeczności.


W cenie pakietu:

 • 7, 14 lub 21 noclegów w Szpitalu Rehabilitacyjnym przy ul. Sue Ryder. We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi. Pobyt rozpoczyna się obiadem w poniedziałek, a kończy śniadaniem w kolejny poniedziałek.
 • 3 posiłki dziennie,
 • wstępne badanie lekarza specjalisty neurologii lub rehabilitacji z ustaleniem planu leczenia,
 • indywidualnie dobrana rehabilitacja oraz terapia dodatkowa – zgodnie z wybranym wariantem,
 • całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska (bez kosztów diagnostyki, zużytych leków i wyrobów medycznych).

WARIANT I

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu (pon.-pt. 90 min, sob. 45 min)
 • terapia (neuro)psychologiczna (5 dni w tygodniu po 30 min.)*
  lub terapia zajęciowa (5 dni w tygodniu po 30 min.)
  lub terapia ręki (5 dni w tygodniu po 30 min.)
  lub terapia (neuro)logopedyczna (2 dni w tygodniu po 60 min)**

WARIANT II

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu (pon.-pt. 120 min., sob. 45 min.)
 • terapia (neuro)psychologiczna (5 dni w tygodniu po 30 min.)*
 • terapia zajęciowa (5 dni w tygodniu po 30 min.)
  lub terapia ręki (5 dni w tygodniu po 30 min.)
  lub terapia (neuro)logopedyczna (2 dni w tygodniu po 60 min.)**
 • POMOC OPIEKUNA (od. 7:00 do 19:00) (ubieranie, żywienie, transport na zabiegi) ***

WARIANT III

Możliwe również przyjęcie pacjentów leżących, wymagających pełnej opieki, jednak współpracujących, nie przejawiających zaburzeń świadomości i/lub zachowania, oraz bez cech zaawansowanego zespołu otępiennego.

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu (pon.-pt. 120 min., sob. 45 min.)
 • terapia (neuro)psychologiczna (5 dni w tygodniu po 30 min.)*
 • terapia zajęciowa (5 dni w tygodniu po 30 min.)
  lub terapia ręki (5 dni w tygodniu po 30 min.)
  lub terapia (neuro)logopedyczna (2 dni w tygodniu po 60 min.)**
 • POMOC OPIEKUNA (24h) (pomoc w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych i czynnościach pielęgnacyjnych)***

* W tym dla pacjentów z zaburzeniami językowymi – afazja.
** Terapia dla pacjentów z zaburzeniami mowy – mowa niewyraźna, bełkotliwa, zaburzenia połykania. Sesje logopedyczne dostępne 2 razy w tygodniu.

*** Indywidualna opieka opiekuna 12/24 h – dostępna jest za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem usług Spółki. Aktualnie – 20 zł.

Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta w przypadku stwierdzania przeciwwskazań lub innych okoliczności ograniczających możliwość rehabilitacji.