Pakiet: Rehabilitacja Kardiologiczna

po zawałach i zabiegach kardiochirurgicznych
POD PATRONATEM INSTYTUTU REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ

Program rehabilitacji kardiologicznej dedykowany jest osobom z różnymi problemami kardiologicznymi, zagrożonymi zawałem mięśnia sercowego oraz po zawale. Ustalany w oparciu o stan zdrowia pacjenta przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej i lekarza specjalistę kardiologii, prowadzony jest pod stałą kontrolą fizjoterapeuty.

W cenie pakietu:

 • 7 dni / 6 nocy (od niedzieli do soboty),
 • pełne wyżywienie,
 • wstępne badanie lekarza specjalisty,
 • badania laboratoryjne (morfologia, cholesterol, cukier),
 • indywidualna rehabilitacja z fizjoterapeutą w Strefie Kardio – do 2 godz. dziennie (do 10 godz. na pobyt),
 • 1 x sesja z psychologiem,
 • 1 x sesja z dietetykiem,
 • 1 x pogadanka o czynnikach ryzyka,
 • 1 x próba wysiłkowa,
 • 2 x test IPN (badanie biologicznego wieku serca),
 • całodobowa opieka pielęgniarska,
 • dostęp do całodobowej opieki lekarskiej,
 • nieograniczony wstęp do Kompleksu Wodnego Atrium,
 • kuracja pitna wodą leczniczą.