1 maja 17, Dziwnówek

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Zorza”prowadzi działalność polegającą na organizowaniu na swoim terenie: turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON, EFS, Fundacji i Stowarzyszeń,turnusów rehabilitacyjnych bez dofinansowania,wczasów z dziećmi,wczasów z rehabilitacją,wczasów bez rehabilitacji, obozów sportowych, krótkich pobytów z wyżywieniem, szkoleń