Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
Fabryczna 6, Poniatowa

Podstawowym celem utworzenia Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu gruźlicy i chorób płuc dla ogółu ludności zamieszkałej stale i czasowo na terenie działania sanatorium, a także dla ludności zgłaszającej się do Sanatorium z poza obszaru jego działania potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.