Bitwy pod Płowcami 63-65, Sopot

Sanatorium MSW i A w Sopocie znane pod wcześniejszą nazwą Sanatorium Helios rozpoczęło działalność jako ośrodek sanatoryjno-rehabilitacyjny w 1987r.W czerwcu 1998r. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obiekt przekształcony został w SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A. Zakres naszej działalności obejmuje lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą.Promujemy holistyczne oddziaływanie na pacjenta poprzez dobór kompleksowych metod leczenia obejmujących balneologię, rehabilitację, psychoterapię, odpowiednią dietę i zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowe.