REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU w Sanatorium Cieplice


  1. Stany pourazowe, ortopedia

 • złamania kręgosłupa i kości tułowia
 • złamania kończyny górnej i dolnej
 • późne następstwa urazów

2. Reumatologia

 • choroby stawów i zbliżone zaburzenia
 • choroby kręgosłupa
 • choroby reumatoidalne
 • choroby kości, choroby chrząstki i nabyte zniekształcenia układu mięśniowo – kostnego (z wyłączeniem 730 – 731)

3. Neurologia

 • choroby obwodowego układu nerwowego
 • porażenia połowiczne
 • inne zespoły porażenne

4. Osteoporoza

SCHORZENIA UKŁADU MOCZOWO – NERKOWEGO w Sanatorium Cieplice


  1. Urologia

 • kamica nerki i moczowodu
 • kamica dolnego odcinka układu moczowego bez cech zastoju
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
 • stan po operacyjnym leczeniu kamicy nerkowej i moczowodowej
 • stany po ESWL i PCNL

2. Nefrologia

 • przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek
 • przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • nowotwory układu moczowego, nerek i nadnerczy
 • gruźlica układu moczowego i nerek
 • gruczolak i nowotwory gruczołu krokowego

WSKAZANIA OKULISTYCZNE DO LECZENIA BALNEOLOGICZNEGO w Sanatorium Cieplice

Wskazania dla dorosłych:

 • przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek
 • nawracające zapalenie nadtwardówki i twardówki
 • pozapalne zmiany rogówki
 • zespół “suchego oka”
 • przewlekłe zapalenie błony naczyniowej (od ostrego zapalenia winno upłynąć min. 4-6 tygodni)
 • stany po operacjach przeciwjaskrowych i operacjach usunięcia zaćmy (po upływie 4-6 tygodni)
 • nieustępujące podrażnienia gałki ocznej po zabiegach operacyjnych (po upływie 4-6 tygodni)
 • degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej, wymagające rozszerzenia siatkówki i naczyniówki
 • wczesne stadium zaników nerwów wzrokowych jaskra z uregulowanym ciśnieniem śródgałkowym
 • degeneratio pigmentoza