Wczesna Rehabilitacja Kardiologiczna jest programem adresowanym do osób, które w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od rozpoczęcia pobytu przebyły zawał mięśnia sercowego, operację kardiologiczną (bypassy, wstawienie zastawek i inne) oraz inne zabiegi kardiochirurgiczne jak: wszczepienie stymulatora, koronarografię, koronaroplastykę. rehabilitację prowadzimy w Szpitalu Kardiologicznym położonym na terenie Parku Zdrojowego.

W cenie pakietu:

  • nocleg w Szpitalu Kardiologicznym (min. 10 noclegów),
  • 3 posiłki dziennie (z możliwością diet według wskazań medycznych),
  • zindywidualizowana opieka i terapia psychologiczna,
  • program zabiegów i ćwiczeń zalecanych przez lekarza prowadzącego,
  • całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska,
  • nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi,