Latoszyn 139A, Dębica

Zakład Fizjoterapii REHNOWA został założony w lutym 2007 roku w celu zapewnienia lepszego dostępu do usług rehabilitacyjnych mieszkańcom Gminy Dębica i okolic. Pracując, przez wiele lat, jako fizjoterapeuta w sektorze publicznym, założycielka Zakładu uważała, że dostępność i jakość usług w gminie Dębica są ograniczone i otwarcie takiej placówki będzie korzystne dla wszystkich mieszkańców. Ogromne znaczenie w podjęciu decyzji miały władze Gminy z Wójtem Stanisławem Rokoszem na czele, którzy podjęli decyzję o budowie Ośrodka zdrowia w Pustkowie Osiedlu.